BİLDİRİ GÖNDERİMİ

Bildiri Gönderim Son Tarihi: 05.05.2021

Bu Sene Hepimiz Çevrim İçi Buluşuyoruz!

COVID-19 döneminde pandeminin kontrolüne yönelik önlemler çerçevesinde 3. Genç Bakış Kongresi çevrim içi olarak gerçekleşecektir.

Bildirilerin Gönderimi için Son Kabul Tarihi; 05.05.2021

Bildirilerin Gönderilmesi

Bildirilerin kongre web sitesi üzerinden online gönderilmesi tek geçerli bildiri gönderim şeklidir. Sistemden bağımsız olarak e-mail ve posta yoluyla gönderilen bildiriler kabul edilmeyecektir.
Bildiri özetleri poster bildiri olarak kabul edilecektir. Kongrede sunulacak bildiriler, bilimsel gelişmeye katkıda bulunabilecek özellikte olmalı ve sonuç mesajı vermelidir. İnternet üzerinden gönderilen özetler aynı şekilde kullanılacağı için yazım hatalarına dikkat edilmesi gerekir. Tüm yazım hatalarından yazarlar sorumludur.

Bildiri Son Gönderim Tarihi: 05.05.2021
Kabul / Red Mektuplarının Gönderim Tarihi: 07.05.2021
Bildirisi Kabul Edilen Kişiler için Son Kayıt Tarihi: 21.05.2021

Bildiri Yüklerken Yazarların Dikkat Etmesi Gereken Noktalar
 • Bildiriler sadece kongre web sitesi üzerinden online olarak kabul edilecektir. Posta veya faks ile gönderilen özetler değerlendirmeye alınmayacaktır.
 • Bildiri özetleri poster bildiri olarak kabul edilecektir.
 • Özetin tamamı, başlık adı, yazarın adı, soyadı hariç olmak üzere 300 kelimeyi geçmemelidir. Hatasız olarak yazılmalıdır (300 kelimenin üzeri sistem tarafından kabul edilmeyecektir).
 • Başlıklarda kısaltmalar kullanılmamalıdır. Başlık, yazar isimleri ve kurumların yazımları ile ilgili kurallar online sistemde verilmiştir.
 • Yazarların isimleri, çalıştıkları yer, kurum ve il yazılırken uzun adresler ve unvan yazılmamalıdır.
 • İsimler sadece ilk harf büyük olacak şekilde küçük harflerle yazılmalıdır.
 • Özet; Giriş, Materyal ve Metod, Bulgular ve Sonuç olarak belirlenen sıra ile yazılmalıdır.
 • Özette çalışmanın amacı ve kullanılan yöntemler kısaca belirtilmeli, bulgular yeterli sayısal ayrıntıyla birlikte özetlenmeli ve sunulan bulgular çerçevesinde sonuç açıklanmalıdır.
 • Uluslararası sistemdeki kısaltmalar dışındaki kısaltmalar kullanılmamalıdır.
 • Özet içinde kısaltma kullanılması halinde, kısaltmanın açık adı parantez içinde belirtilmelidir
 • Özet başlığının sadece ilk harfi büyük yazılmalıdır. (Kısaltmalar istisnadır.)
 • Yazılabilecek maksimum yazar sayısı 12’dir.
Poster Sunum Dosyalarını Hazırlarken Yazarların Dikkat Etmesi Gereken Noktalar

Posterler Dijital Kongre Sisteminde poster alanında sergilenecektir. Poster sunumlarının tüm katılımcılar tarafından en iyi şekilde izlenmesi ve takip edilmesi için, posterinizi aşağıdaki formatlarda tarafımıza iletmenizi rica ederiz.

Kabul edilen Poster Bildiriler, Dijital Kongre Sistemine PDF Poster Çalışması olarak sisteme yüklenecektir.

 • Normalde fiziki kongre için hazırladığınız görsel poster çalışmasını (50 cm yatay x 70 cm düşey) tek parça olacak şekilde ve maksimum 8 MB boyutunda PDF formatında görsel
 • Posterinizin sunumunun yer aldığı, 5 dakikayı geçmeyecek şekilde maksimum 20 MB boyutunda MP4 video dosyası
 • Bu ebatların üzerinde gönderilen dosyalar dijital kongre sistemine yüklenememektedir
 • Kabul Edilen Posterlerin Sunum Dosyaları e-mail ile samiye@netkongre.com adresine gönderilecek olup;
 • Poster hazırlamada renk sınırlaması yoktur. Görselliği artırıcı şekil ve fotoğraflar renkli olarak kullanılabilir.
 • Yukarıdaki 2 sunum dosyasını gönderilmeyen poster bildiriler Dijital Kongre Sisteminde yer almayacaktır.

Bildirilerin Değerlendirilmesi

Değerlendirme internet üzerinden araştırmacıların ad/soyad ve kurumları gizli tutularak, Bildiri Değerlendirme Komitesi’nce yapılacaktır. Bildirilerin değerlendirmeye alınabilmesi için araştırmacılardan en az birinin kongre kayıt işleminin tamamlanmış olması gerekmektedir. Değerlendirme sonucu tüm bildiri sahiplerine sonuç yazısı olarak gönderilecektir.

Dikkat Edilecek Noktalar
 • Online Abstract Module’ü ilk kez kullanacaksanız “Yeni Kullanıcı” linkini kullanarak sisteme kaydolunuz.
 • Kayıt işleminden sonra sayfadaki açıklamalar size yardımcı olacaktır. Verilen mesaj ve açıklamaları dikkatle okuyunuz.
 • İnternet üzerinden gönderilen özetler aynı şekilde kullanılacağı için yazım hatalarına dikkat edilmesi gerekmektedir.
Gönderim esnasında teknik destek ya da sorularınız için:
Arkadyas Bilişim Hizmetleri
0539 854 09 98
info@arkadyas.com
Online sistem üzerinden destek talebi oluşturabilirsiniz.