BİLİMSEL PROGRAM

09.00-09.30 Açılış, Tanıtım ve Amaçlar
Ayşe Selimoğlu
09.30-10.30


09.30-09.55


09.55-10.20


10.20-10.30
BESLENME - 1
Başkanlar :
Fügen Çullu Çokuğraş, Reha Artan

Sağlıklı Bebek Beslenmesi
Didem Gülcü Taşkın

Sağlıklı Çocuk ve Ergen Beslenmesi
Hasret Ayyıldız Civan

Tartışma
10.30-11.30


10.30-10.55


10.55-11.20


11.20-11.30
BESLENME - 2
Başkanlar :
Mustafa Akçam, Selim Gökçe

Malnütrisyonlu Çocuğa Yaklaşım
Sevinç Garip

Enteral Beslenme
Cansu Altuntaş

Tartışma
11.30-12.15 Bebeklerde Malnütrisyon ve Yönetimi
Başkan :
Hasan Özen
Konuşmacı : Ersin Gümüş
12.15-13.30 Öğle Arası
13.30-15.30


13.30-13.55


13.55-14.20


14.20-14.45


14.45-15.10


15.10-15.30
GASTROENTEROLOJİ - 1
Başkanlar :
Erhun Kasırga, İnci Nur Saltık Temizel, Gökhan Tümgör

Kronik İshalli Çocuğa Tanısal Yaklaşım
Nelgin Gerenli

Protein Kaybettiren Enteropatiye Yaklaşım
Asuman Nur Karhan

Çölyak Hastalığında Yeni Gelişmeler
Fatih Ünal

GİS Yabancı Cisimlerine Yaklaşım
Kaan Demirören

Tartışma
15.30-16.00 Ara
16.00-17.30


16.00-16.25


16.25-16.50


16.50-17.15


17.15-17.30
GASTROENTEROLOJİ-BESLENME - 1
Başkanlar :
Tufan Kutlu, Maşallah Baran

Non-IgE Besin Alerjilerine Yaklaşım
Enver Mahir Gülcan

Eozinofilik Özofajit
Yavuz Tokgöz

GIS Hastalıklarında Probiyotik Kullanımı
Esra Eren

Tartışma
09.00-10.30


09.00-09.25


09.25-09.50


09.50-10.15


10.15-10.30
HEPATOLOJİ - 1
Başkanlar :
Tanju Özkan, Duran Arslan, Engin Tutar

Karaciğeri Etkileyen Sistemik Hastalıklar
Gülin Erdemir Eren

Karaciğeri Tutan Metabolik Hastalıklar
Nevzat Aykut Bayrak

Hepatotoksisite
Cahit Barış Erdur

Tartışma
10.30-11.30 Poster Sunumlar
Başkanlar :
Sinan Sarı, Ayşegül Bükülmez

P-001 Büyük Farklılıkları Göstermek için Basit Yaklaşım; Çocukluk Çağının Selim Geçici Hiperfosfatazemisi
Soner Günder
P-002 Gastrointestinal Kanamanın Nadir Bir Sebebi: Eozinofilik Kolit
Duygu Yılmaz
P-003 Tedaviyi İhmal Eden Bir Wilson Hastasında Tipik Serebral Tutulum
Nazan Öztürk
P-004 Bir Olgu Nedeniyle: Akalazya
Yasin Yılmazer
P-005 Kolelitiyazise Neden Olan Eosinofilik Enterit Olgusu
Demet Teker Düztaş
P-006 Ağır Karaciğer Tutulumu İle Seyreden Alfa-1 Antitripsin Eksikliği Olgusu
Demet Teker Düztaş
P-007 İnfantil Kolitin Nadir Nedeni, Duox2 Mutasyonu
Demet Teker Düztaş
P-008 Dubin Johnson Sendromlu Olgu
Salim Ekici
P-009 Çocuklarda Endoskopide Saptanan Duodenogastrik Safra Reflüsü Ve İlişkili Olduğu Durumlar
Yasin Maruf Ergen
P-010 Situs İnversus Totalis Tanılı Hastada Mideden Yabancı Cisim Çıkarılması
Reyhan Gümüştekin
P-011 Konjenital Enteropatilerin Nadir Bir Nedeni: Dgat1 Mutasyonu
Selen Güler
P-012 Çocuk Yaşda Akut Pankreatitin Nadir Bir Nedeni: Risperdal
Anna Carina Ergani
P-013 Serokonversiyon Gelişen Çocuk Hastada Kronik Hepatit B Virüs İlişkili Hepatoselüler Karsinom
Şenay Onbaşı Karabağ
P-014 Tip 6 Koledok Kisti ve Tip 1B Pankretikobiliyer Bileşim Anomalisi Saptanan Çocuk Hasta; Vaka Sunumu
Sevinç Garip
P-016 Fulminan Wilsonlu Bir Hastada Hemolizi Artıran Faktör: Hipofosfatemi
Halil Kocamaz
P-017 Kolestatik Hepatit ve Plevral Efüzyon Gelişen Enfeksiyöz Mononükleoz Olgusu
Tuğba Gürsoy Koca
P-018 Besin Protein İlişkili Proktokolitte Nefrolitiyazis
Mahmut Esat Tülüce
P-019 Infliximab: Ülseratif Kolitli Çocuklarda Multisistem Enflamatuar Sendrom İçin Bir Tedavi Seçeneği Mi?
Halil Haldun Emiroğlu
P-020 İntestinal Lenfanjiektazili İnfant Olgu Sunumu
Zeynep Ağırman
11.30-13.00


11.30-11.55


11.55-12.20


12.20-12.45


12.45-13.00
GASTROENTEROLOJİ - 2
Başkanlar :
Tülay Erkan, Yaşar Doğan, Funda Çetin

İnflamatuar Bağırsak Hastalıklarında Yenilikler
Aysel Ünlüsoy Aksu

Bebeklikte Görülen Fonksiyonel Bağırsak Hastalıkları
İshak Abdurrahman Işık

Çocuklukta Görülen Fonksiyonel Bağırsak Hastalıkları
Güzide Doğan

Tartışma
13.00-14.00 Öğle Arası
14.00-14.45 HMO (Anne Sütü Oligosakkaritleri)
Başkan :
Ayşe Selimoğlu
Konuşmacı : Hayriye Hızarcıoğlu Gülşen
14.45-16.15


14.45-15.10


15.10-15.35


15.35-16.00


16.00-16.15
HEPATOLOJİ - 2
Başkanlar :
Hamza Karabiber Sezin Akman, Coşkun Çeltik

Kolestazlı Bebeğe Yaklaşım
Mehmet Ağın

Sirozlu Çocukta Tanı ve Yönetim
Esra Polat

Çocuklarda Karaciğer Nakli
İlknur Varol

Tartışma
16.15-16.30 Akılcı İlaç Kullanımı (PPI Kullanım İlkeleri)
Hasan Özen
16.30-17.00 Kapanış