KURULLAR
Kongre Başkanı

Prof. Dr. M. Ayşe Selimoğlu

Kongre Düzenleme Kurulu

Prof. Dr. Hasan Özen
Prof. Dr. Sinan Sarı
Prof. Dr. Yaşar Doğan
Prof. Dr. Yeşim Öztürk